Ruimte voor ontmoeten

Eervolle vermelding voor de Groene Kaap bij uitreiking van de Rotterdam Architectuurprijs 2022! 

De jury schrijft: ‘De grote vondst van De Groene Kaap is het landschappelijke lint dat het project samenbindt tot één geheel, een passende en relevante identiteitsdrager.’


Vormgeven aan wonen

Hóe willen mensen wonen? Deze centrale vraag gaat over de inhoud, de organisatie van een woning, en niet direct over vorm. Wij zijn steeds op zoek naar ontwikkelmodellen om flexibiliteit te organiseren in het ontwerp- en bouwproces. We gaan in gesprek met opdrachtgevers en kopers, stellen de juiste vragen en faciliteren dan de wérkelijke woonwensen. Vervolgens weten we de gewenste variatie vorm te geven binnen een duurzaam beeld. Zo ontstaan er nieuwe woonomgevingen waar men zich direct thuis voelt. Klik door naar onze projecten WONEN OP MAAT.

KOOS KOK architect / directeur
kk@bureaumassa.nl

"In woningbouwopgaven blijft het stedenbouwkundige aspect fascineren. Met name in grootschalige complexe projecten is het de kunst om gastvrije ‘commons’ te realiseren die echt iets toevoegen aan de leefomgeving. Dát is waar we goed in zijn: hoge dichtheden combineren met groene, humane leefwerelden. Op de schaal van een woning zijn we steeds op zoek naar flexibiliteit waarbinnen de reële woonwensen vervuld kunnen worden. We focussen de laatste jaren steeds meer op SAMENBOUW. De methodiek waar we met een vereniging van opdrachtgevers (CPO) in een voortvarend proces toewerken naar een bouwbaar plan. In bouwgroepen faciliteren en ontzorgen we de leden optimaal, de focus ligt voor hen op de woning zelf. Dit levert naast een inspirerend proces ook veel kwaliteit op."

De Corneliahof is een van de mooiste projecten die ik de afgelopen jaren heb zien passeren. Dat heeft alles te maken met het dierbare karakter van het gebouw."

Martien Kromwijk, voorm. voorzitter raad van bestuur WOONBRON

Dierbare gebouwen

Het maken van dierbare gebouwen die na decennia nog gekoesterd worden, dát is waar duurzaamheid voor staat volgens ons. Dit kan alleen ontstaan vanuit de bezieling van ons vak. Binnen onze plannen leggen wij de focus op de menselijke schaal, maken we ruimte voor ontmoeten mogelijk en hebben wij steeds een genereuze omgeving voor ogen. Dit resulteert vaak in plannen met karaktervolle semi-openbare ruimten, zoals hofjes, pleinen en informele routes.

LIEKE SAUREN architect
ls@bureaumassa.nl

"Het benaderen van een ontwerpopgave vanuit de verschillende disciplines; architectuur, stedenbouw en landschap vind ik essentieel om tot een goed project te komen. Het zijn communicerende vaten. Als ontwerper draag ik graag bij aan het creëren van een duurzaam stedelijk landschap."

OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN ONZE PROJECTEN?

Enkele keren per jaar sturen wij een nieuwsbrief met een update van ons werk.

in dialoog

Het ‘luisteren’ naar de landschappelijke of stedelijke context maakt dat onze plannen zich moeiteloos voegen in hun omgeving. Juist op het snijvlak tussen architectuur, stedenbouw en landschap ontstaan de nieuwe typologieën en plaatsgebonden oplossingen. Onze aandacht gaat daarbij vooral uit naar het regisseren van overgangen, 'de stepping stones,' tussen openbaar en privé. Met als resultaat een ontspannen woonomgeving en een sprekende architectuur.

KERSTIN HAHN architect
kh@bureaumassa.nl

"In mijn werk streef ik naar consistentie binnen het ontwerp: van het concept op stedenbouwkundig niveau tot de details in de uitvoeringsfase. Alles moet met elkaar kloppen en elkaar versterken, waarbij de menselijke schaal en waarneming op alle schaalniveaus centraal staat."

"Bureau Massa heeft de kunde om complexe concepten te vertalen naar een realiseerbaar ontwerp"

Paul Vernooy, ontwikkelingsmanager bij STEBRU

Aandacht & ambacht

Niets is mooier dan een goed gelukt project! Een boeiend proces is onmisbaar voor een goed resultaat. Vanuit een intrinsieke motivatie blijven wij graag betrokken bij de opgave; van eerste schets tot het technische detail. Met een integrale aanpak bouwen we 3D modellen in Archicad; dat goed aansluit op BIM (Building Information Modeling). Zo kunnen we in het ontwerpproces op elk gewenst moment actuele kengetallen van het project leveren. Hiermee houden wij én onze opdrachtgevers grip op de ontwikkeling. Ontwikkelen is samenwerken, elkaar begrijpen en aanscherpen. Onze kennis en ervaring blijft hierdoor groeien.

JAN GEERT DE BRUIN ontwerper / BIM modelleur
jb@bureaumassa.nl

"Voor mij begint elk project bij het ontwerpen en modelleren in 3D. Dit is de generale repetitie voor een goed ontworpen resultaat. Het 3D model dient als virtuele bouwplaats waarin ik alle bouwkundige knopen goed in beeld krijg. Mijn passie ligt in het oplossen van deze knopen. Als alles tot in detail klopt is het een plezier om te zien hoe een BIM model 1 op 1 gebouwd wordt."

PETRA VAN NOORT bureaumanager
pn@bureaumassa.nl

"De administratieve en financiële zaken van een bureau moeten met precisie en betrouwbaarheid verwerkt worden. In deze prettige en creatieve werkomgeving sta ik het team bij, zodat dit onderdeel in goede banen geleid wordt."

WIJ VERTELLEN GRAAG ONS VERHAAL!

VOOR EEN VRIJBLIJVEND GESPREK STUUR EEN MAILTJE NAAR KK@BUREAUMASSA.NL