Hippocrates Groningen

Hippocrates Groningen

100 woningen in collectief particulier opdrachtgeverschap
  • LOCATIEGroningen
  • JAAR2003 - 2011
  • OPDRACHTGEVERNijestee, particulieren
  • AANNEMERNoppert
  • TEAMKoos Kok, Karine Schenkeveld, Jolan Sterenborg, Henny Volmuller, Nicandra Nocera, Sabine Simon, Arjan Hordijk, Carin Jannink
  • STATUSGerealiseerd
Hipp03
Hipp04

“Spannend proces: met 100 opdrachtgevers in zee.”

De opdrachtgever wilde het CPO op een grotere schaal in een jaren ’50 wijk de ruimte geven. We hebben gezocht naar een model waarbij de grootste vrijheid voor opdrachtgevers gecombineerd kan worden tot een samenhangende, duurzame buurt. Duurzaam ook in de tijd. Veranderingen moeten eenvoudig opgenomen kunnen worden en de kwaliteit en waarde van de buurt niet aantasten. Een helder, bijna rigide stedenbouwkundig plan vormt de basis voor fundamentele keuzevrijheid. Er is een typologische keuze: een rijwoning, een zijwoning (2 onder 1 kapper), en een vrijstaande woning. Binnen dit scala is naar de optimale balans van vaste en variabele elementen gezocht. Deze vrijheid is gevonden in de typekeuze en woningdiepte. Op de hoogte wordt de regie gevoerd met een maximum van 3 lagen. Een paar zaken liggen vast omwille van de bouwsystematiek. Dat zijn de positie meterkast, sanitair en de trap. De rest is vrij: een opdrachtgever kan zelf de woninggrootte en zijn plattegronden bepalen. In de bouwsystematiek is rekening gehouden met uitbreidingen, nu en later, aan de tuinzijde. En in de detaillering is rekening gehouden met hergebruik van bouwmateriaal.

HET FLEX BLADERBOEK

We ontwikkelden een staalkaart aan onderling uitwisselbare plattegronden. Dat werd een bladerboek, waarmee kopers een unieke woning konden combineren waarvan direct de prijs helder was. Elke losse plattegrond was gecalculeerd en de woningprijs een eenvoudige optelsom. In een moeizame woningmarkt was dit eerste FLEX-project (categorie: middel dure laagbouw, locatie: matig) te Groningen heel succesvol!

FLEX SYSTEEM: VEEL KEUZE BINNEN ARCHITECTONISCHE ORDE

De flexibilteit aan de achtergevels is direct te zien: de houten tuingevels meanderen en zijn eenvoudig veranderbaar. De voorgevel is formeler: metselwerk in een vastgestelde rooilijn. Er kon gekozen worden uit een afgestemd palet van stenen en een beperkt aantal raamtypen. Hoogte en positie van ramen waren wel bepaald, waarmee de architectonische ‘orde’ vastligt.

MEER WETEN OVER DIT PROJECT?

Download dan hieronder de projectbladen

HIPPOCRATES GRONINGEN