Kloosterkade Delft

Kloosterkade Delft

24 appartementen en 8 gezinswoningen
  • LOCATIEDelft
  • JAAR2014 - heden
  • OPDRACHTGEVERVestia
  • AANNEMERVan Wijnen
  • TEAMKoos Kok, Lieke Sauren, Jan Geert de Bruin
  • STATUSIn uitvoering

ZORGVULDIGE INPASSING IN KLEINSCHALIGE BUURT

In dit herstructureringsproject in de Wippolderbuurt wordt een schoolgebouw vervangen door een woongebouw met ‘beschermd wonen’ en een aantal gezinswoningen. Het gaat hier om een tijdelijke opvang voor vrouwen (en kinderen). Voor hen moet een humane prettige omgeving geboden worden. En tegelijkertijd moet het behoorlijk grote programma zorgvuldig ingepast worden in de buurt.

Zorgvuldige inpassing geschiedt met een haakvormig gebouw met een lage vleugel in de rooilijn van de Keurenaerstraat met loodrecht hierop een hoger terugliggend volume, zoals het voormalige schoolgebouw ook wat naar achteren geschoven was. Op de hoek van de Kloosterkade en de Keurenaerstraat onstaat daardoor weer een pleintje en houdt het gebouw afstand tot de tegenoverliggende kleinschaliger woningen.

balkonraster biedt privacy voor kwetsbare doelgroep

De haakvorm omarmt aan de galerijzijde een ommuurde tuin voor het beschermd wonen, het parkeren is verder naar achteren op het binnenterrein maximaal en compact georganiseerd. De tuin biedt de bewoners een eigen groene ontmoetingsplek, maar geeft ook meer sfeer aan het thuiskomen via de galerij.Het metselwerk in de gevels sluit aan op de sfeer in de buurt. Met een subtiele plastiek in het metselwerk voegen we een vlakverdeling toe. Met name in de kopgevels levert dat een extra kwaliteit, de grote vlakken worden gebroken met een nieuwe onnadrukkelijke figuur, passend bij de schaal van de omgeving.De appartementen zijn compact en functioneel. De balkons aan de straatzijde vormen een tweede gevel, ingekaderd met dakoverstek en doorschietende kopgevels. Dit creëert afstand tot het appartement daarachter. Het optillen van de begane grond biedt de noodzakelijke extra privacy voor de bewoners.

MEER WETEN OVER DIT PROJECT?

Download dan hieronder de projectbladen

KLOOSTERKADE DELFT