Overmaas Rotterdam

Overmaas Rotterdam

21 woningen in collectief particulier opdrachtgeverschap
  • LOCATIERotterdam
  • JAAR2015 - 2020
  • OPDRACHTGEVERVereniging Overture (CPO)
  • AANNEMERBouwbedrijf Boot BV
  • TEAMKoos Kok, Lieke Sauren, Kerstin Hahn, Jan Geert de Bruin, Iveta Fiedlerova
  • SAMENWERKINGLaila Ghait Architecten
  • STATUSGerealiseerd

INITIËREN & INSPIREREN

SAMENWERKEN & ONTWIKKLEN

Als architect kwamen we in de unieke positie om op een vrije plot aan de Laan op Zuid in Rotterdam een CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) vorm te geven. Uniek omdat hier architecten in diverse samenwerkingsverbanden een plan konden ontwikkelen vanuit de kwaliteit van het wonen en de architectuur. Die kans is met beide handen aangegrepen!

“Op zoek naar een duurzaam beeld waarbinnen de gewenste variatie vorm kan krijgen”

De vereniging van kopers is de feitelijke opdrachtgever. Het proces voor de leden is vormgegeven in een ‘CPO-light’ waarbij in een overzichtelijk aantal stappen toegewerkt wordt naar de realisatie van de woning. De kern is tweeledig: ontzorgen van de leden en de voorfinanciering van de engineering beperkt houden. Door de kleinschaligheid van hetproject en de individuele benadering ontstaat direct een enorm enthousiasme voor het plan en de eigen woning. Men leert ook van meet af aan zijn buren kennen. Dit verschilt dus radicaal van conventionele project-ontwikkeling, en levert ook een wezenlijk ander resultaat op. Bij aanvang kon men kiezen uit verschillende woningtypen met een specifieke prijsstelling. Hierbinnen kon men vrij indelen. Van deze vrijheid is intensief gebruik gemaakt. CPO gaat vooral over hóe men kan wonen. Vanuit onze professie voeren we regie over de verschijningsvorm. Deze zou de waarde op termijn moeten schragen en dient ook een publiek belang: het is het decor van de stad.

DE LAAN & DE DIJK

Het smalle bouwblok kent twee karakters: de brede Laan op Zuid en de groene Hilledijk. Vanuit die context kozen we voor twee specifieke typologieën. De dijkwoningen parkeren onder de eigen woning en wonen vrij op de etage, geïnspireerd op de doorsnede van de Hollandse dijkwoning. Met dit profiel ontstaat ruimte voor goed bezonde tuinen achter de vierlaagse herenhuizen aan de Laan op Zuid. Deze vormen tezamen een stevige wand aan de brede verkeersweg.

KWALITEIT & DUURZAAMHEID

De woningen zijn licht en ruimtelijk van opzet. Wonen over twee niveaus, split-levels en mooie doorzichten in de interieurs. In de architectuur en materialisering wordt een bovengemiddelde duurzaamheid bereikt: aluminium kozijnen, gestructureerd metselwerk en een hoog en comfortabel niveau van isolatie.

MEER WETEN OVER DIT PROJECT?

Download dan hieronder de projectbladen

OVERMAAS ROTTERDAM