Vijverhoven Nieuwkoop

Vijverhoven Nieuwkoop

woonzorgcomplex met 79 huur- en koopappartementen en parkeergarage
  • LOCATIENieuwkoop
  • JAAR2006 - 2012
  • OPDRACHTGEVERWoningstichting Nieuwkoop
  • ONTWIKKELAARLatei
  • AANNEMERVink + Veeman B.V.
  • TEAMKoos Kok, Eddie Molenaar, Arjan Hordijk, Sabine Simon, Rutger Schoenmaker, Marscha van Dijk, Jeroen Ekama, Mathieu Schout
  • STATUSGerealiseerd

LANDSCHAP EN HORIZON

Locatie van De Vijverhof ligt tegen de dijk aan, in een overgangsgebied tussen de hoger gelegen lintbebouwing en het lager gelegen verkavelde polderlandschap. De kwaliteiten van het landschap, de open groene weide en het dijklichaam met het water bepalen het plan. Door het lichte materiaalgebruik, de horizontale meanderende structuur van leefgalerijen en brede balkons blijven deze kwaliteiten gewaarborgd.

Het plan is ingebed in zijn groene omgeving door het parkeren ondergronds op te lossen en te werken met een open strokenverkaveling. De bouwblokken zijn opgeknipt in kleinere delen zodat er meer doorzichten binnen het plan ontstaan en het zich minder massaal presenteert. Door de blokken iets te verschuiven ontstaan er ruimtes tussen de blokken in plaats van gangen voor een meer ontspannen setting . Belangrijk is ook de hoogte: hier is voorgesteld om de woningen naar de dijk toe af te laten lopen,aan de dijk, de meest groene zijde toont het plan zich kleinschaliger met twee tot drie lagen, en aan de meer ‘stedelijke’ Achterweg zijn dat overwegend vier lagen. De koppen zijn hier uitgewerkt tot echte voorkanten. De woonblokken zijn verder met hun vrije groene setting alzijdig georiënteerd. Aan de Achterweg zijn het gemeentehuis, een winkelcentrum en diverse voorzieningen gehuisvest. Grotere utilitaire gebouwen zetten de toon. In die lijn heeft de woonbebouwing eenzelfde ensemble-achtig karakter meegekregen,zonder zich te tonen als een groot gebouwcomplex. De woningbouw is onderdeel van een ‘woonzorgzone’, voor ouderen uit Nieuwkoop en één blok met starters-appartementen. Op de begane grond van het langste blok is een dienstencentrum met huisartsen en een fysiotherapiepraktijk. De dichtheid van dit programma met wonen en zorg vraagt om een goede bereikbaarheid om daarmee de levensvatbaarheid van de voorzieningen waar te maken.

De galerijen en bruggen meanderen ontspannen door het plan zodat per blok steeds voor de optimale oriëntatie gekozen kon worden. De glazige trappenhuizen staan daar losjes tussenin met de smalle zijde op de kop, zodat de openheid van de tuinen zo min mogelijk belemmerd zal worden. De plattegrond van de appartementen is ruimtelijk van opzet. De hoekkeuken in het midden van de woning verdeelt de open ruimte in een woon- en eetgedeelte. Beide ruimten zijn met schuifpuien verbonden met buiten: respectievelijk het balkon en de leefgalerij.

MEER WETEN OVER DIT PROJECT?

Download dan hieronder de projectbladen

VIJVERHOVEN NIEUWKOOP