De Groene Kaap Rotterdam

450 woningen, commerciële ruimtes, parkeergarage, hoftuinen

Een hoogstedelijk plan op Katendrecht aan de Maashaven. Vier stoere havengebouwen, onderling verbonden met bruggen, trappen en een verrassend groene binnenwereld.

Naar dit project

Overmaas Rotterdam

21 woningen in collectief particulier opdrachtgeverschap

Initiëren, inspireren, samenwerken en ontwikkelen. Een unieke kans om voor toekomstige bewoners vanuit de kwaliteit van wonen en architectuur een project te ontwikkelen met een hoge duurzaamheidsambitie.

Naar dit project

Kaai 13 Meppel

13 split- level kadewoningen

Wonen op een schiereiland aan de Prinshendrikkade in Meppel. 3 Stoer en ingetogen woningblokjes staan als bonkige volumes op de kade. Van binnen is het een ruimtelijk feest.

Naar dit project

Kloosterkade Delft

24 appartementen en 8 gezinswoningen

Beschermd wonen in een humane omgeving. Het haakvormige appartementen gebouw omarmt een besloten tuin en aan de straatzijde bieden de balkons privacy voor een kwetsbare doelgroep.

Naar dit project

Jannes park Hoogeveen

woonerven in het park

Studie naar verkavelingen en typologieën van gezinswoningen in t groen, waarbij het wonen is geordend rondom een erf of terp, in een losse setting.

Naar dit project