Oranjehoek Rotterdam

Architectenselectie voor woningbouwcorporatie

Schetsontwerp voor ca. 90 woningen aan de Oranjeboomstraat. Een “primus interparus” met een hoog duurzaamheidsniveau.

Naar dit project

Prinsenhoeve Rotterdam

studie naar drie woningen in het park

De oorspronkelijke hoofdvolumes van boerderij en schuur komen terug in een nieuwe vorm. Een ensemble van drie woningen dat recht doet aan de cultureel historische waarden in één van de laatste stukjes polderlandschap van Prinsenland.

Naar dit project

Jannes park Hoogeveen

woonerven in het park

Studie naar verkavelingen en typologieën van gezinswoningen in t groen, waarbij het wonen is geordend rondom een erf of terp, in een losse setting.

Naar dit project

100% zuid rotterdam

Schetsontwerp voor een hoogstedelijke woonbuurt

Een karakteristiek plan met een rijkdom aan woonprogramma en (zorg-)voorzieningen. 100% Zuid als emanciperende aanjager voor de buurt.

Naar dit project

Deltawerken Vlaardingen

92 grondgebonden Flex-Up woningen in de IQ systematiek

Een nieuw fijnmazig en levendig woongebied nabij het centrum met zeer eigen karakter. Een bijzondere combinatie van concepten: Flex-wonen, het IQ-systeem en een daktuintypologie in één project.

Naar dit project

Flex Wonen

Nieuwe strategieën om flexibiliteit te organiseren in het woningontwerp- en bouwproces.

Het Flex-wonen is een manier van ontwikkelen die inspeelt op de veelkleurige marktvraag. Wij bepalen niet in welke woning men zou moeten passen, dat bepalen de werkelijke kopers zelf!

Naar dit project