Algemene voorwaarden

Op alle offertes, werkzaamheden van en overeenkomsten met Bureau Massa zijn de volgende voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen:

DNR 2011
Annex A