Samenbouw

een alternatief ontwikkelmodel


De woningmarkt vraagt om een andere aanpak, er is een substantieel tekort aan betaalbare woningen in de koop en de huursector. In dat segment valt er nu niet veel te kiezen. Wij willen en doen het anders: vanuit een locatie initiëren we een CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap) of een WOONCOÖPERATIE voor de huursector, of een combinatie van beiden.

Hoe doen we dat? Op basis van een voorlopig plan en een kostenraming werven we deelnemers en richten een vereniging op. De vereniging wordt onze opdrachtgever, en met de deelnemers werken we de woningen op maat uit. We zorgen voor de bouwvergunning en werken het project uit tot een bouwbaar plan. Samen met een aannemer realiseren we wonen op maat!


Er is geen ontwikkelaar aan boord die risico neemt, zoals in een traditioneel proces. Dus wordt er ook geen winst gemaakt. De leden betalen alleen wat het project ook daadwerkelijk kost. Als er geld over blijft vloeit dat terug naar de leden. Zo hebben we al projecten in voorbereiding en gerealiseerd die duidelijk betaalbaarder zijn dan reguliere nieuwbouwprojecten, helemaal op maat en met een hoogwaardige uitstraling en kwaliteit. De doelstelling is niet de winst, maar de project- en woonkwaliteit.

Dankzij onze praktijkervaring en een goede voorbereiding kunnen we plannen ook snel ontwikkelen, binnen 1,5 jaar slaan we de eerste paal! Inclusief het proces van leden werven en samen ontwikkelen. Samenbouw levert een grote betrokkenheid op met elkaar en met het project, mede door het voorzien in collectieve kwaliteiten zoals een, klusruimte, een gemeenschappelijk hof of logeervoorzieningen. Dat is duurzaam ontwikkelen: bouwen aan een dierbare stad.

oproep aan gemeentebesturen


Alles begint bij een bouwlocatie. En die zijn schaars. Er spelen allerlei belangen. Onze vraag is eenvoudig: Is er ruimte voor non-profit ontwikkeling, om duurzame projecten mét de mensen zelf vorm te geven?

Wij zijn op zoek naar plekken waar we CPO's of WOONCOÖPERATIES mogen initiëren. Dit hebben we eerder gedaan in Rotterdam, met als resultaat maatschappelijk relevante projecten met betrokken bewoners. Wij verenigen proces én ontwerp in een compact team van adviseurs. Zo kunnen we concurreren met ontwikkelaars als het gaat om snelheid en daadkracht. We werken met een transparante kostenopzet, een onafhankelijk bestuur en stemmen alle voorwaarden af met de desbetreffende gemeente.

Om de woningen, zowel in de huur- als in de koopsector, in prijsklasse bereikbaar te houden voor de langere termijn zijn we met gemeenten in gesprek over eenvoudige maatregelen die we in statuten en/of koopovereenkomsten vast kunnen leggen.

Tot slot is de projectgrootte relevant: Deze ontwikkelstrategie kan kleinschalig, maar onze ambitie is om het naar een hoger plan te tillen. Samenbouw als een serieus alternatief naast commerciële ontwikkelingen. Hierbij denken wij aan projecten tot 120 woningen, momenteel hebben we een appartementengebouw in ontwikkeling van 50 woningen.

huur, koop of beiden?


Het maakproces van een samenbouwproject doorloop je met je toekomstige buren, waardoor er als vanzelf aandacht is voor voorzieningen die je met elkaar zou willen delen. Dit past volledig bij onze drijfveer als architect om gastvrije woonomgevingen te maken.

Dit maakproces met de groep kan resulteren in koopwoningen (CPO=Collectief Particulier Opdrachtgeverschap), huurwoningen (de Wooncoöperatie) of een combinatie van beiden. We werken voor een Vereniging van Opdrachtgevers dat bij gereedkomen van het project overgaat in een VVE (bij koop) of de Coöperatie (bij huur). In een CPO is er ruimte voor individueel maatwerk en in een Wooncoöperatie zal het maatwerk generieker zijn, zodat bij verhuur de toekomstwaarde gegarandeerd blijft.


"Het resultaat van Samenbouw is een duurzaam project. Duurzaam in de gebruikelijke zin op het gebied van materialen. Duurzaam als het gaat om architectonische kwaliteit, een dierbaar gebouw in de stad. Én duurzaam in sociale zin: Samenbouwprojecten leveren aantoonbaar meer binding met de buurt en zijn bewoners."

ben jij op zoek?


Ben jij iemand die wil 'samenbouwen', betrokken wil worden in het maakproces van je woning, en je toekomstige buren al vooraf wil ontmoeten? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Het ontwerp- en bouwproces verloopt via een overzichtelijk stappenplan. Wij nemen zelf het initiatief en organiseren een groep die zich verenigt tot een Vereniging van Opdrachtgevers. Omdat er geen ontwikkelaar is, betaal je wat het project kost. Niet meer en niet minder. Wij ontwerpen de buitenzijde, jij bepaalt je eigen woningindeling zelf!

Hoe kun je meedoen? Meld je hieronder aan en kies voor huur of koop en de stad waar je zou willen wonen. Voorlopig zijn we vooral in Rotterdam actief. Zodra we een concreet project hebben nemen we contact met je op.

HEB JE INTERESSE IN EEN KOOP- OF HUURWONING BINNEN EEN SAMENBOUWPROJECT?
Laat dan hier je gegevens achter, wij houden je op de hoogte via de mail.

samenwerken met bouwbedrijven

In onze samenbouw projecten zoeken we steeds naar maximale (indelings-) vrijheid binnen een projectmatige aanpak. Dat lijkt simpel, maar het vereist een goed organisatievermogen om dat tot een succes te brengen. Niet iedere aannemer of ontwikkelaar heeft even goede ervaring met bijvoorbeeld CPO. Maar het CPO zal een deel van de markt blijven. Wij kunnen een sleutelrol spelen in dit proces. Omdat wij een bouwbaar project van initiatieffase tot aan de oplevering kunnen organiseren. Wilt u meer weten of heeft uw bedrijf interesse in een samenbouw project met ons? stuur ons dan een mail: samenbouw@bureaumassa.nl