Privacyverklaring

Bureau Massa verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving ten aanzien van de berscherming persoonsgegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ingevoerd op 25 mei 2018. In deze verklaring informeren wij u over welke gegevens wij verwerken en waarom.

Welke persoonsgegevens bureau Massa verzamelt
NAW-gegevens (naam, adres, geslacht, email, telefoonnummer)
Bedrijfsnaam en functie
Projectgegevens (zoals contactpersonen, bank- en betaalgegevens)
Functionele cookies

Met welk doel wij de persoonsgegevens verwerken
Bureau massa verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van relaties met wie we direct of indirect contact hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld (potentiĆ«le) opdrachtgevers, medewerkers, leveranciers, samenwerkingspartners, nieuwsbrieflezers, websitebezoekers of andere geĆÆnteresseerden. Dit met als doel onze diensten te kunnen verlenen, te kunnen voldoen aan contractuele en wettelijke verplichtingen en voor zakelijke communicatie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Bureau Massa bewaart de persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Persoonsgegevens worden intern en vertrouwelijk verwerkt. Bureau Massa deelt uw persoonsgegevens alleen met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van contractuele of eventuele wettelijke verplichtingen. Er worden passende maatregelen getroffen om ongewenste openbaarmaking en misbruik van persoonsgegevens tegen te gaan.

Website
De website www.bureaumassa.nl maakt gebruik van functionele cookies en cookies voor het beheer van webstatistieken. Uitsluitend om ervoor te zorgen dat onze website beter werkt voor u en wij de site waar nodig kunnen verbeteren. De cookies bewaren geen persoonsgegevens en zijn dus niet aan een individu te koppelen.

Meer informatie
Voor vragen of klachten over deze privacyverklaring of het verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens kunt u contact opnemen via info@bureaumassa.nl.